Các Gói Học Phí

[pmpro_advanced_levels layout=”compare_table” compare=”2 năm học piano trực tuyến,1,1,1;90 video hướng dẫn trong chương trình và hậu mãi mở rộng,1,1,1;Giáo trình Piano Solo Method,1,1,1;35 bản nhạc bài hát ứng dụng kèm theo,1,1,1;Sách Piano Solo Method,1,1,1;1 năm được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong vòng 24-48 giờ,1,1,1;Tham gia group Facebook dành cho học viên Piano Solo Method,1,1,1;Lộ trình email hướng dẫn tự học trong 8 tuần,1,1,1;Tập bản nhạc 20 bài hát và Giấy Chứng Nhận sau khi hoàn thành khoá học,1,1,1;8 tuần hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua Zoom Video Call vào 10AM thứ 7 (dành cho học viên ở nước ngoài) và 8PM thứ 5 (dành cho học viên ở VN) hàng tuần. Được bảo lưu trong vòng 6 tháng,0,1,1;Nhận thêm 30 bài hát và hướng dẫn mở rộng của chương trình Membership,0,1,1;Được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện các bài hát không có trong chương trình (người học tự chuẩn bị bài hát và bản nhạc) ,0,1,1;2 cuộc gọi hỗ trợ 1-1 trong quá trình học,0,1,1;Được thiết kế lộ trình học theo nhu cầu và mục tiêu riêng trong 8 – 12 tuần,0,0,1;Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong 1 năm từ Bội Ngọc,0,0,1;Kết hợp truy cập các khoá học online và học qua Zoom Video Call,0,0,1;Được biên soạn các bài hát riêng theo sở thích,0,0,1″]