Hướng dẫn thanh toán khóa học bằng quét mã QR

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản bạn chỉ cần nhập thông tin thanh toán và tiếp tục quy trình mua hàng

Nếu bạn chưa đăng nhập/chưa có tài khoản, bạn có thể Đăng ký tài khoản ngay tại trang này.

Bước 4:

Bước 5:

ĐĂNG KÝ NGAY!!!