Teacher Courses

Đệm Hát Piano
4
4
5,000,000VND
4
4 (6)
Khóa học Piano Solo Nâng Cao tiếp nối khoá học Piano Solo Method (Stage 1) là khoá học nâng cao kĩ năng, giúp ngư...
45 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
5,000,000VND
4
4 (6)
Khóa học Piano Solo Nâng Cao tiếp nối khoá học Piano Solo Method (Stage 1) là khoá học nâng cao kĩ năng, giúp ngư...
Nâng cao
49 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
5,000,000VND
Special
PIANO SOLO METHOD là do Bội Ngọc thiết kế dành cho người dù mới bắt đầu chơi piano, hay đã từng học piano (dưới 2 năm) muốn có được phương pháp chơ...
Dành cho người mới
101 Lectures
6 tuần
Add to Wishlist
6,000,000VND
Khóa Piano Nâng Cao
4
4
13,000,000VND
4
4 (6)
Khóa học Piano Solo Nâng Cao tiếp nối khoá học Piano Solo Method (Stage 1) là khoá học nâng cao kĩ năng, giúp ngư...
70 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
13,000,000VND