Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 3)

Cách thu âm piano bằng Micro & Adobe Audition

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 3) Cách chỉnh sửa video bằng phần mềm Cyberlink Powerdirector
Hoàn thành
Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 3) Cách kết nối đàn piano điện với máy tính & thu âm bằng Pianissimo