Điều Khoản Sử Dụng

Về tài khoản sử dụng: Khi được kích hoạt tài khoản, người sử dụng (NSD) cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng khoá học. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, Bội Ngọc Piano chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ học viên. Những trường hợp điền thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. 

 

Mật khẩu của tài khoản(MKTK): NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Bội Ngọc Piano sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Bội Ngọc Piano. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Bội Ngọc Piano. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc có trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

 

Nghiêm cấm việc phát tán, sao chép, nhân bản, chia sẻ, đăng tải nội dung các bài học gồm video và các tài liệu giáo trình trên hệ thống của Bội Ngọc Piano ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền & sở hữu trí tuệ.

 

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Bội Ngọc Piano. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của Bội Ngọc Piano. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn.

 

Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Bội Ngọc Piano có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Bội Ngọc Piano không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Bội Ngọc Piano sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

 

Bội Ngọc Piano có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

 

Bội Ngọc Piano có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên các Website chính thức của Bội Ngọc Piano. (boingocpiano.com, boingoc.com, hocpianotructuyen.com, pianosolomethod.com,hocnhaccu.com)