Nguyễn Thúy Diệu – “Ước mơ chơi đàn Piano của mình đã thành hiện thực nhờ phương pháp rất hay của Bội Ngọc”